Các hình thức thanh toán của Cơ Sở Ninh Sớp Lai Châu

Sau khi quý khách chuyển khoản. Quý khách vui lòng chụp lại biên lai chuyển tiền, xác nhận chuyển khoản thành công và liên hệ đến hotline: 0946.068.366